تماس با سی باکس

 

تلفن تماس: 91093930-021

ساعت تماس شنبه تا پنجشنبه 9 تا 6 بعد از ظهر

 

دفتر مرکزی: تهران؛ خیابان توانیر؛ خیابان نظامی گنجوی؛ خیابان چهل شاهد؛ انتهای رستگاران؛ بن بست آرشیا؛ ساختمان صدف؛ پلاک1 واحد 2