user

کابر مهمان

اسکار یک برند عربی است که تولیدات آن در حاشیه خلیج فارس توزیع می‌شود و کارخانه‌های مختلفی در منطقه دارد. این برند که محصولات خود را با نیکوتین پایین و سطح مقطع‌های کویین، سوپر اسلیم و نانو تولید می‌کند یکی از برندهای ارزان‌قیمتِ موجود در کشور است و در حال حاضر ۴ محصول مختلف در سی‌باکس دارد که عبارت‌اند از سیگار اسکار نقره‌ای کویین، سیگار اسکار نقره‌ای سوپراسلیم، سیگار اسکار نقره‌ای نانو و سیگار اسکار مشکی نانو.

برندهای برگزیده